Na Slovensku vznikol nový projekt na podporu podnikania a nových projektov. Podporiť ho môže každý už aj malou sumou

Rozbehnúť svoje vlastné podnikanie na Slovensku je pre viacero ľudí veľký problém. Jedným z dôvodov je originalita a druhým nedostatok finančných prostriedkov. Originalita, teda nápad, ktorý je v praxi využiteľný a vyrieši určitý problém – sa zdá byť ľahké. No ako v poslednej dobe vidíme, je to len o skopírovaní konkurencie, prípadne to zostane len ďalším skvelým nápadom na papieri. Prečo? Nemá to potenciál, má to zlý biznis model, prípadne to má zlých a neskúsených tvorcov, ktorí to vzdajú. Ale čo ak príde niečo originálne? Narazí to zas na problém číslo dva – financovanie projektu. V zahraničí to riešia zbierkami cez – Kickstarter, Indiegogo a iné. Slovensko však nemá k nim prístup. To vytvára myšlienku – urobiť to aj pre Slovensko. Pre náš trh, osloviť našich ľudí, investorov.

[irp posts=“489″ name=“Začínate podnikať? Pomocnú ruku vám podáva Slovenská sporiteľňa“]

Vznikol projekt – investujes.sk. Jeho tvorca(zástupca) Filip Šimončič mi povie ako vznikli, ako fungujú, čo od nich očakávať pri projektoch a aké novinky nás čakajú.

Za akým účelom vznikol Váš projekt a ako dlho funguje?

Celý projekt sa vyvíjal jeden a pól roka, kedy počas tejto doby sme celé fungovanie a princíp nášho projektu budovali, vymýšľali a dávali do podoby, v ktorej je dnes. Trvalo to dlho hlavne pre tvorenie celkových zmlúv na mieru a prepojenia projektu so samotným investorom, čo sme po dobe dosiahli. Náš projekt vznikol za účelom podpory mladých, ambicióznych a šikovných ľudí, prípadne už existujúce spoločnosti, ktoré potrebujú financie na ich rozvoj.

Celý projekt investujes.sk je uzavretá komunita projektov (spoločností) prepojená s obyčajnými ľudmi (investormi), ktorí projekt môžu podporiť. A práve tu vzniká akési previazanie investora a projektu. Tím, že sa jedná o Slovenské projekty (spoločnosti) sa bežný investor môže aj v reále stretnúť s daným produktom, službou, ktorú si môže prípadne kúpiť a vie si overiť, že investoval do niečoho reálneho, a že projekt existuje.

Celý projekt funguje na transparentnosti a korektnosti voči všetkým stranám, teda aj ku strane projektu (ktorému od prvotného začiatku pomáhame, aktívne sa zapájame do celého projektu, aby sme celý projekt nasmerovali do správnej podnikateľskej a ekonomickej línií) a samozrejme aj ku strane investora (kedy všetky investované financie sú zoskupované pod kontrolnú spoločnosť a následne až po splnení určitých podmienok projektom, sa financie postupným tokom uvoľňujú projektu, teda zabezpečujeme ochranu investovaných financií a chránime ich pred zneužitím). Tým, že celý projekt investujes.sk je svojím spôsobom uzavretá komunita, všetky projekty, ktoré uverejníme a s ktorými následne spolupracujeme prechádzajú dlhodobým spôsobom schvaľovania, kedy sa hodnotí celý podnikateľský zámer, produkt, pridaná hodnota celého projektu, silné a slabé stránky projektu / produktu, rentabilita návratnosti investícií a pod..

Následne po tomto dlhom a finančne náročnom úkone sa daný projekt buď zaradí alebo nezaradí do nášho portfólia a správu. Z tohto dôvodu by som si dovolil tvrdiť, že chceme, aby projekty boli naozaj konkurencie schopné, výnimočné a vždy hľadáme projekty, ktoré majú pridanú hodnotu, je za nimi nejaký príbeh, nadšenie, vytrvalosť a mali by byť pre investora  zaujímavé. Celý projekt investujes.sk je stavaný práve na týchto hodnotách, pretože nie sme nejaká crowdfundingová platforma, ktorá uverejňuje masy projektov, bez ich bližšieho skúmania a dáva vlastne len nejakú platformu pre stranu projektov uverejniť ich projekt a na druhej strane možnosť ľuďom podporiť projekt, bez nejakej “garancie“. Takýto portál neskúma skutočne využitie financií, preto vysledovateľnosť, kde naozaj skončili financie, a či bolo spravené všetko preto, aby boli využité práve na vývoj projektu nie je zabezpečené. A toto všetko náš projekt rieši.

Chceme určitým a v rámci možností čo najvyšším stupňom chrániť investora, preto aj samotný systém medzi naším projektom a koncovým projektom je zložitý a právne ošetrený. Momentálne oficiálne spustenie projektu bolo asi zhruba pred jedným mesiacom, aj keď už asi pol roka aktívne pomáhame nášmu prvému projektu „Živá Kombucha“. Budeme veľmi radi, ak daný projekt nájde uplatnenie na Slovensku a naozaj sa nájdu ľudia, obyčajní ľudia, ktorým sa projekt zapáči a podporia ho, kedy za takúto podporu dostane investor reálny podiel na zisku spoločnosti a takýmto spôsobom zhodnotí svoje investované financie, a teda zarobí.

Čo je cieľom projektu Investujes.sk a pre koho je určený?

Cieľom projektu Investujes.sk je ako som spomenul vyššie prepojenie obyčajných ľudí, nie veľkých investorov, a niekoho s dobrým projektom, prípadne už s existujúcou spoločnosťou, ktorá chce expandovať. Chcel by som vysvetliť slovo „nie veľkých investorov“, ktoré som hore vyššie uviedol. Áno, projekt je určený prioritne pre obyčajných ľudí, prípadne malých investorov. Je to z dôvodu presvedčenia, že našou predstavou je vytvorenie komunity a zväzku medzi projektom a investormi, chceme, aby ekonomika bola vyrovnaná. Momentálne sa nachádzame vo Svete, kedy bohatí sú bohatší a chudobní sú chudobnejší.

My chceme dať možnosť aj tým menej bohatým investovať a následne v budúcnosti profitovať. Samozrejme niekto kto investuje malú sumu nemôže čakať milióny, ale počas trvania celej zmluvy (teda 25rokov), môže neustále profitovať, preto aj táto forma je dlhodobá forma investovania (samozrejme je možnosť daný podiel predať aj pred uplynutím 25 rokov, ale to každý nájde na našej web stránke www.investujes.sk , kde nájde ďalšie informácie). Tento obraz, ktorý som prezentoval vyššie sa dá vidieť aj na Slovenskej republike.

Slovensko podporuje veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré to majú predom všetko vypočítané, prečo sem idú – dňové úľavy, dotácie a podobné. Takýto hráč v momente, kedy by bol v strate, prípadne boli pre neho nevýhodné podmienky sa zoberie a odíde a sním príde o prácu desiatky, stovky, tisíce ľudí. Ale kde sú práve tie malé, domáce podniky, ktoré by v prípade, že veľký “investor“ odíde podržia celú ekonomiku? Aké sú momentálne pre nich podmienky pre podnikanie? Dostávajú nejakú podporu, úľavy? Na tieto otázky nechám priestor pre každého, nech si odpovie sám. Práve pre tieto skutočnosti chceme pomáhať (nie len v rámci financií) daným projektom.

Aké máte aktuálne projekty, ktoré pomáhate rozbiehať? S čím všetkým dokážete pomôcť?

Momentálne máme jeden projekt úspešne aktivovaný a jeden projekt v štádiu schvaľovania. Úspešne spustený projekt je ako som vyššie spomenul projekt „ŽIVÁ KOMBUCHA“, ide o podľa nášho názoru originálny projekt. Jedná sa o probiotický fermentovaný ŽIVÝ čaj. Slovo živý som dal preto veľkým, pretože sa jedná o sústavu kvasiniek, ktoré blahodárne podporujú tráviaci systém (niečo obdobné ako probiotické jogurty). V rámci Európy je len pár výrobcov tohto produktu.

Tento produkt je skôr taký boom v Amerike, kde veľa výrobcov sa snaží presadiť s daným nápojom v bežných baroch, kde tento nápoj ponúkajú v čapovanej forme, tak ako u nás jedna Česká značka ochuteného nápoja. Taktiež v dnešnej dobe je trend sa zdravo stravovať, kupovať kvalitné potraviny a rok 2016 by mal byť aj rokom “bez cukru“. Z týchto všetkých dôvodov vznikol daný projekt „ŽIVÁ KOMBUCHA“. Celý  koncept je veľmi fresh a zapadá do dnešnej koncepcií mladých ľudí. To len také krátke info ohľadom projektu, v prípade, ak čitateľ by chcel vedieť niečo viac, nech navštívi našu web stránku www.investujes.sk, prípadne mi napíše email na: f.simoncic@investujes.sk.

Celý projekt sa vyvíja už vyše 6mesiacov, kedy sme projekt prvotne zafinancovali a začali sme sa aktívne podieľať na tvorbe a pomoci spusteniu celého projektu. Zháňali sme dodávateľov, priestory, riešili sme otázky marketingu, predaja, pomáhali sme pri rekonštrukcií samotnej prevádzky, vybavovania povolení a ďalších nespočetne veľa úkonov. Pri Všetkých týchto vymenovaných činností vieme pomôcť a určite (čo je aj podmienkou) diskutujeme s projektom o celom vyvíjaní projektu a určovaní si cieľov. Určite sa nestaviame k projektom tak, že necháme ho plávať v celom tomto chaose a chceme od neho iba výsledky, prípadne sa s projektom skontaktujeme raz za mesiac.

To určite nie! Sme s ním spojení 24hodín denne, vždy vtedy, kedy môžeme byť nápomocný. Do budúcna máme veľké plány. Nebudem to tu moc opisovať, ale určite, ak bude viac projektov a komunita sa bude rozrastať, je to len otázka času, kedy bude priestor pre vybudovanie vlastného marketingového tímu, prípadne nakupovania spoločných komodít a podobných aktivít, ktoré by mali uľahčiť celé fungovanie podporovaných projektov, a taktiež by malo spôsobiť zvýšenie zisku, prípadne zníženie nákladov týchto rôznych kreatívnych projektov, ktoré podporujeme.

Od akej sumy alebo v akých minimálnych a maximálnych sumách viete podporiť daný projekt?

Náš projekt je momentálne nadstavený na dva typy podpory projektu. Prvý je podpora projektu (tzv. crowdfundingovou metódou) kúpou nejakého produktu alebo služby, prípadne nezištná podpora projektu zakúpením jedných z kreatívnych balíčkov. V tomto prípade si investor zakúpi naozaj iba službu alebo produkt, ktorého opis vidí v popise daného balíčka. Táto kúpa je buď automatická (teda produkt alebo službu už daný projekt produkuje) alebo dodatočná (teda produkt alebo službu pošleme investorovi dodatočne akonáhle projekt bude tento produkt alebo službu ponúkať/ predávať).

Tento spôsob je prebratý typickým crowdfundingom, avšak opäť zisk z predaja produktu sa uchováva v našom projekte investujes.sk a financie sú opäť kontrolované. Druhá forma je investovanie formou kúpy podielu spoločnosti v rámci zmluvy o tichom spoločenstve, kedy investor má % právo na zisku spoločnosti. Všetky tieto veci si môže čitateľ pozrieť na http://www.investujes.sk/faq ,kde sa dočíta viac. Minimálna suma pri kúpe podielu je 50 eur. V dôsledku tejto nízkej sumy sme dali možnosť investovať naozaj každému, a teda dali možnosť investovať, prípadne sa naučiť investovať obyčajným ľuďom. Maximálna suma nie je ohraničená, avšak ako som už vyššie spomenul, naša myšlienka je dať možnosť investovať obyčajným ľudom a nie veľkým investorom, prípadne investičným skupinám. Úprimne s takýmito skupinami určite nebudeme a nechceme spolupracovať. Ideálna investícia je od 400 do 6 000 eur, avšak ako som spomenul, je možnosť investovať aj viac a taktiež aj menej, teda minimálne 50 eur. Táto forma investovania je radená ako dlhodobá forma investovania. V budúcnosti už máme pripravený model investície aj v rámci krátkodobej formy, kedy investičná doba bude okolo 5 rokov.

Chcel by som ešte spomenúť, že všetky už aj vybrané projekty, s ktorými chceme spolupracovať sa uverejňujú na určitú dobu, kedy do tejto doby je projekt prezentovaný a je určená minimálna suma, ktorá slúži ako suma, ktorá by mala byť dosiahnutá na samotnú realizáciu projektu. Ak táto suma nebude do vypršania stanovenej doby dosiahnutá, investorovi sa vracajú všetky financie v plnej výške. Ak sa táto suma dosiahne znamená to, že projekt a dá zrealizovať v základnej verzii (tento model je taktiež prebratý z pôvodného crowdfundingu). To znamená, že sa nosný produkt dá vyrábať a ostatné činnosti projektu ako napr. podružný produkt, expanzia v rámci technológie výroby, prípadne expandovanie do zahraničia a pod. sa vyvíjajú prirodzenou cestou v rámci vývoja projektu.

Po dosiahnutí tejto min. sumy na aktiváciu projektu je projekt aktivovaný, avšak podiely sa ďalej ponúkajú na ďalší predaj. A práve tieto ďalšie financie, ktoré sú získané z ďalšieho predaja súžia práve na rozvoj vyššie spomenutých aktivít, aby projekt tieto ciele dosiahol rýchlejšie práve od financií investorov, a teda sa skracuje doba expanzie a vzniká vyšší zisk. Celkový podiel všetkých ponúkaných podielov sa určuje pri spustení spolupráci s projektom a počas celej doby ponuky daného projektu sa tento počet nemôže navyšovať. Teda, ak je raz daných napr. 1 000 podielov, tak sa môže predať maximálne 1 000 podielov.

Čo musí projekt obsahovať, aby ste sa ho rozhodli podporiť? Ako funguje výber?

V provom rade musí to byť zaujímavý projekt s potenciálom a hlavne musíme vidieť, že tvorca projektu naozaj vidí zmysel v projekte a verí mu nadovšetko. Následne sa vytvára podrobná analýza projektu z hľadiska jeho podnikateľského plánu, finančnej stratégie, nákladov, výnosov, rentability návratnosti financií a pod. Ak niektoré z požadovaných dokumentov chýbajú, tvorcovi projektu dáme za úlohu prerobenie, doplnenie, prípadne získanie ďalších informácií, pre rozhodnutie a vyhodnotenie projektu.

V prvom rade musíme vidieť, že tvorca projektu má záujem a spraví všetko preto, aby boli všetky dokumenty dodané a celý projekt do hĺbky analyzovaný. V tomto kroku sa orientujeme skôr na výrobné projekty, teda projekty, ktoré dokážu niečo vyrábať, nie projekty, kde najväčšiu časť potrebných financií tvorí marketing, prípadne nehmotné komodity. Taktiež nemáme záujem o podporu maloobchodných predajní. V prípade reštauračných zariadení je to otázne, nehovoríme, že takýto projekt hneď odmietneme, to nie, avšak koncept celého projektu musí byť na vysokej úrovni.

Ak to bude obyčajný projekt nejakej bežnej kaviarne bez pridanej hodnoty so žiadnou výhodou určite takýto projekt nepodporíme. Taktiež čo sa týka jednorazových investícií v rámci developerských projektov. Tento typ projektov nie je pre nás zaujímavý, nemá pridanú hodnotu a ani príbeh, je to bez-emocionálne investovanie, ktoré keď sa podarí ako má, a všetky byty alebo objekt sa predá, investor dostane financie, zisk a projekt končí.

Takýto developerský projekt nevytvára podľa nás nič dlhodobého s pridanou hodnotou. Samozrejme, môže prísť niekto s developerským projektom s pridanou hodnotou, kedy to bude mať zmysel aj z dlhodobejšieho hľadiska a takýto projekt určite nezavrhneme a prejde celým procesom schvaľovania.

Investorov máte iba zo Slovenska? Kto môže podporiť zbierku prípadne ako to celé funguje?

Áno, zatiaľ všetci investori sú zo Slovenska. Naša myšlienka je orientovať sa na domáce projekty pre domáce prostredie, takže v tomto kroku je to celé cielené na Slovensko. Uvidíme, ako celý projekt sa ujme v našom prostredí, keďže Slovensko je v tomto špecifické. Za posledné obdobie tu boli nejaké pokusy o vytvorenie bežného crowdfundingu, avšak ani jeden takýto portál (čo som sledoval a o ktorom viem) neprerazil a skôr skončil.

Zoberme si iba našich susedov z Česka, tam je niekoľko úspešných crowdfundingových portálov. Neviem, čím to je, či ľudia na Slovensku nemajú financie alebo sa boja, pretože ich stále nejaká veľká organizácia alebo samotný štát klame alebo sme taký národ, že naozaj sami si hrabeme všetci do peňaženky a nedáme, nepodporíme niekoho, lebo mu závidíme. Neviem. Momentálne je to v štádiu skúšky a celý projekt investujes.sk je zameraný na domáci trh. Bohužiaľ už teraz som sa stretol, napr. na sociálnej sieti so správou, kde jeden mladý človek urážal, ukazoval na nás akí sme podvodníci a podobné, pritom nemá ani poňatie, ako to celé myslíme a ako to funguje.

Udivujú ma takýto ľudia, že dokážu sa starať o druhých, o ktorých nevedia nič, pritom ja nikoho nenútim pod nátlakom, aby investoval a niečo podpísal. Celá zmluva o tichom spoločenstve je verejne dostupná na našom webe, každý si ju môže pozrieť, prečítať, dať overiť právnikovi, poradiť sa s niekym, no proste hoc čo, taktiež aj keď danú zmluvu podpíše, akceptuje neznamená, že je platná. Zmluva o tichom spoločenstve platí až po obdržaní financií na náš účet, kedy zmluva nastáva platná. Myslím si, že v tomto rozhovore bolo dosť veľa povedané o našich cieľoch, prioritách a samotných úkonov, a preto každý čitateľ si môže o nás spraviť mienku, ktorú vždy budeme akceptovať.

Tým, že sa orientujeme na Slovenský trh chceme poukázať, že nemáme záujem, aby financie odišli za hranice nášho štátu. Keď Slovenský projekt budú podporovať a financovať Slovenskí investori, aj financie, ktoré projekt zarobí ostanú na Slovensku. Neodídu preč, ako v prípade nadnárodných spoločností, ktoré skupujú spoločnosti na Slovensku. Síce dávajú prácu a mzdy obyvateľom Slovenska, avšak zisk po zdanení neostáva tu, ale putuje práve do zahraničia, tam, odkiaľ sú investori. Toto spôsobuje, že naša krajina sa stáva viac a viac chudobnejšia. To isté platí aj pri kúpe zahraničných produktov.

Prečo Nemecko má silnú ekonomiku? Prečo sa ťažko presadzuje Slovenským výrobcom na tomto trhu? Pretože obyvatelia sú silno vlastenecký národ, ktorí podporujú vlastné výrobky, a to by sme mali robiť aj my. Určite s projektom chceme ísť aj do zahraničia, avšak to ukáže čas, samozrejme vtedy pôjde o zahraničné projekty pre zahraničných investorov.

Ak samozrejme na Slovensku s touto myšlienkou nepochodíme, bohužiaľ nebude nám nič iné ostávať, ako sa orientovať aj na zahraničný trh (no dúfam, že sa toto nestane, pretože by sme boli veľmi sklamaný, že naša myšlienka na Slovensku nebola podporená). Naše zmluvy sú pripravené tak, že môže investovať každý človek z akéhokoľvek štátu.

To je asi tak všetko k nášmu projektu, už beztak si myslím, že informácií bolo až až, a pritom viem, že to bola len časť a dalo by sa o tom rozprávať viac. Určite ak každý jeden čitateľ bude chcieť vedieť viac, tak nech navštívi náš web www.investujes.sk , kde sa dozvie viac. Prípadne nás môže kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Ďakujem všetkým za podporu a prípadnú investíciu do projektov.

 

Filip Šimončič

 

S pozdravom

Tím Investujes.sk

Filip Šimončič

CEO Investujes.sk

Pridaj komentár