Súťaže na Facebooku. Sú povolené? Aké sú pravidlá? +Názor odborníka

Prichádzajú Vianoce – o to väčší dôvod upútať pozornosť potencionálnych zákazníkov práve na svoje výrobky, či služby. Facebook ponúka mnoho spôsobov reklamy a hlavne bezplatne. Užívateľov na Facebooku je viac než dosť, čo láka mnoho jedincov a firiem aj po praktikách, ktoré samotná sociálna sieť jasne vo svojich všeobecných pravidlách odmieta a dokonca aj trestá. Sú si toho ale firmy i samotní ľudia vedomí?

Vytvoriť zdieľaciu alebo lajkovaciu súťaž na Facebooku trvá pár minút. Ďalej sa vymyslí pútavý slogan, do hry sa vloží originálna výhra a môžeme začať. Neprebehol by snáď deň, aby nám tento druh súťaže aspoň raz na ploche nevyskočil. Pritom je smutné, v akom množstve sa ľudia nechávajú nachytať a súťaže bez problémov zdieľajú i keď ani netušia, že je to svojim spôsobom podvod. Prečo? Lebo vyhodnotenia súťaží nie sú objektívne. Pri zdieľaní napríklad 1000 užívateľmi – kto ich reálne odsleduje? A nakoniec, niektorí fanúšikovia zdieľajú neverejne. Čo v praxi znamená to, že organizátorovi sa v administrácií síce ukáže počet všetkých zdieľaní – ale užívateľov s profilmi zobrazí podstatne menej. Zdieľali to na svojej ploche – neverejne. O tomto vie aj Facebook a preto sa od súťaží dištancuje a trestá ich zablokovaním účtu, či jeho zrušením. Stačí, aby užívatelia boli trošku aktívni a tieto súťaže včas nahlasovali na kontrolu. Pár firiem na to v minulosti doplatilo.

Firmy využívajú lajkovanie + zdieľanie ako lacný a rýchly prostriedok nadobudnutia fanúšikov pre svoju fanpage. Položí si z nich niekto ale otázku tipu : na čo sú nám takí fanúšikovia? Ich nezaujíma vaša firma a vaše služby, či výrobky. Lajkujú to väčšinou chronickí lajkovači, ktorým je jedno, čo firma ponúka a je im doslova ukradnutá. O falošných profiloch sa zmieňovať nebudem. To je už samotná kategória, s ktorou sa taktiež denne stretávame. Facebook neustále mení a vyvíja svoj algoritmus a s ním aj zobrazovanie príspevkov. Teda v preklade to znamená, že napríklad zo 100 fanúšikov vašej stránky – príspevok je zobrazený na skúšku iba 8% fanúšikov = 8 užívateľom zo 100! Ak ich to nezaujme, zobrazovanie postu ďalej nepokračuje alebo iba v minimálnom rozsahu. Obsah bol systémom vyhodnotený ako nezaujímavý. Dôvod? Na sociálnej sieti je pretlak informácií, takto ich obmedzuje. Do budúcna má Facebook pripravené ďalšie novinky, tie majú jeho užívateľov chrániť a zbytočne nezahlcovať nepotrebnými informáciami, ku ktorým istý čas neboli samotní užívatelia aktívny.

A čo na tieto nezákonné súťaže Facebook a slovenský zákon? Kto je vlastne v práve a kto nie? Vyjadril sa aj odborník

Pre ujasnenie teda pravidlá súťaží, ktoré sa organizujú cez Facebook:
1. Súťaž musí byť v súlade so zákonom a musí obsahovať kompletné pravidlá súťaže (organizátor súťaže, kto sa môže zúčastniť, podmienky ohľadom veku alebo pobytu, mechanizmus súťaže a iné)
2. Súťaž musí prebiehať prostredníctvom externej aplikácie bez toho, aby ste využívali natívne funkcie FB (like, komentáre, zdieľanie, nahrávanie fotiek/videa a podobne)
3. Musíte uviesť frázu s podmienkami, že súťaž nie je organizovaná, sponzorovaná, schválená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook.
4. Zároveň musíte uviesť, komu súťažiaci poskytuje údaje a uviesť, že ich neposkytuje spoločnosti Facebook.
5. Podmienkou súťaže nemôže byť využívanie natívnych funkcií FB ako napríklad, že užívateľ musí dať like, komentár, zdieľať a podobne. Upozornenie: like button nemôže byť používaný na hlasovanie. Týka sa to aj externej aplikácie, kde musíte mať na hlasovanie vlastný mechanizmus.
6. Nemôžete kontaktovať výhercu cez FB – to znamená, nemôžete ho vyhlásiť na stránke alebo mu poslať správu. Kontakt na súťažiaceho musíte získať v rámci externej aplikácie, kde vám ho poskytne.

V prípade porušenia pravidiel môže Facebook odstrániť vašu stránku a dokonca zablokovať aj administrátorov blokovanej stránky. Preto buďte opatrný. To, že na Slovensku je to zatiaľ v tichosti akceptované, neznamená, že to tak bude naveky.

Pozrite si pravidlá na Facebooku v celom rozsahu v Slovenskom jazyku – Všeobecné pravidlá Facebooku

A čo na to odborník? Ako to vidí slovenský zákon v prípade toho, že zúčastnený užívateľ, ktorý žiaľ nevyhrá, bude cítiť krivdu z neobjektivity a podá podnet na takúto súťaž, aby sa preverila?

„Náš zákon organizáciu takýchto súťaží priamo nerieši, výnimku tvoria iba hazardné hry alebo lotérie“, hovorí odborník Daniel Krakovský, managing director Sročky.sk a dodáva: „Zákon sleduje iba zdaňovanie výhier a ochranu osobných údajov. Ak sa bavíme o klasických lajkovacích súťažiach, akých vidíme denne množstvo, rieši ich iba štatút (pravidlá) súťaže, ktorá je organizovaná v zmysle § 3 ods 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, teda ako propagačná súťaž. Tento štatút by však každá súťaž mala mať a mala by identifikovať jednotlivé podmienky ako aj organizátora súťaže.“

Aká je teda možnosť vymáhania výhry v takejto súťaži?

„Takmer žiadna. Štatút súťaže zvyčajne obsahuje klauzulu o nemožnosti vymáhať výhru súdnou cestou v súlade s § 845 Občianskeho zákonníka. To znamená, že na výhru neexistuje žiadny právny nárok“, pokračuje vo vysvetľovaní Daniel Krakovský. „Ak by zapojením do súťaže vznikla súťažiacemu nejaká škoda a súťaž by neprebehla v súlade so štatútom, vtedy sa môže pokúsiť o náhradu škody prostredníctvom súdu, avšak bavíme sa len o náhrady škody, nie vymáhaniu samotnej výhry.“

Čo ale v tom prípade, že usporiadateľ nemá štatút a robí to na vlastné „triko“?

„Štatút súťaže musí byť vyhlásený na základe § 847 Občianskeho zákonníka. V opačnom prípade sa jedná o porušenie príslušného ustanovenia s možnosťou sankcií.

K sankciám – v tomto prípade sa pravdepodobne jedná o konanie v rozpore s dobrými mravmi, avšak je to o tom, že niekto musí preukázať, že mu vznikla škoda. V opačnom prípade môže prísť maximálne k tomu, že súd danú súťaž zakáže, čo pri rýchlosti nášho súdnictva môže trvať určitý čas.“ uzatvára odborník.

Uvažujete nad súťažou na Facebooku? Zvážte informácie, ktoré ste sa práve dozvedeli a pripravte pre svojich fanúšikov niečo kreatívne a originálne. Určite tým získate nie len vy ale aj vaši verní alebo i noví fanúšikovia.

Na moje otázky odpovedal Daniel Krakovský – managing director Sročky.sk

Pridaj komentár